Stawowie dziś...  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

 

 

Dziś, 3 września 2008 roku, rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż Zespołu Pałacowo-Parkowego Stawowie. Nowym właścicielem będzie powstała kilka miesięcy temu spółka Baltic Apartments Sp. o.o. ze Świecia.
Pozostaje mieć nadzieję, że prezydent Jacek Karnowski dotrzyma danego publicznie w telewizji polskiej słowa
i nie powstanie tam kolejne zamknięte osiedle, a co najwyżej pałac zostanie przystosowany na hotel lub sanatorium, chociaż... nauczeni doświadczeniem z TPK spodziewamy się wszystkiego...

Prasa o sprzedaży Stawowia...

 

 

Zamiarem autorów tej strony jest pokazanie piękna tego niezwykle ciekawego pod względem kulturowym
i przyrodniczym zakątka Sopotu, przybliżenie jego interesującej historii i dziejów współczesnych oraz
włączenie - poprzez otwarte Forum - jak najszerszego kręgu internautów do dyskusji nad przyszłością
wspólnego dziedzictwa historycznego,  a także nad planami rozwoju naszego pięknego miasta.