Stawowie dziś...  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Od ponad czterech lat, to jest od czasu przeniesienia mieszczącego się w pałacu w latach 1961-2003 Specjalistycznego Szpitala Przeciwgruźliczego do budynku Szpitala Zakaźnego we Wrzeszczu, zabytkowy kompleks Pałacowo-Parkowy Stawowie (własność Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku) niszczeje.

Przy okazji przeprowadzki z wnętrza pałacu zniknęło wszystko, co dało się wymontować i wywieźć - nie tylko ozdobne, mosiężne klamki, oryginalne drzwi, ale także wszystkie (!) grzejniki centralnego ogrzewania, a nawet kabina windy wraz z oprzyrządowaniem. Brak ogrzewania, a także brak odpowiedniej konserwacji dachu i tarasu skutkuje zawilgoceniem pomieszczeń najwyższych  kondygnacji. Nie czyszczone  rynny powodują powstawanie zacieków na ścianach, a nie naprawione w porę elementy schodów zewnętrznych i tarasu znajdującego się przed budynkiem, ulegają postępującemu procesowi niszczenia. Niszczeniu ulegają także zabytkowe, ozdobne wazy znajdujące się na balustradzie przed głównym wejściem do pałacu. >>