Stawowie dziś...  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Czy Pan Marszałek naprawdę wierzy, że codzienne sprzątanie chodnika wzdłuż Alei Niepodległości może zagwarantować dobry stan pałacu i parku?

Informacja, podana w kolejnym akapicie pisma Pana Marszałka,  że „w dniu 4 marca 2008 r. na terenie nieruchomości położonej w Sopocie przy Al. Niepodległości 618 przebywał Miejski Konserwator Zabytków z Sopotu, który nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie dbania o niniejszą nieruchomość” brzmiałaby uspakajająco, gdyby nie wcześniejsze pismo przywołanej przez Pana Marszałka dr Danuty N. Zasławskiej, Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu z 22 lutego 2008 roku, w którym wyraźnie zaznaczyła, iż Stawowie „pozostaje wyłącznie w gestii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”.

W jakim charakterze wypowiada się zatem Pani Konserwator Miasta Sopotu w piśmie Pana Marszałka, skoro nie jest uprawniona do udzielania pomocy, wydawania opinii czy też interweniowania w sprawach dotyczących tej nieruchomości?  >>