Stawowie dziś...  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Skoro Pan Konserwator stwierdził, że ochronie podlega cały obszar Stawowia w jego historycznych granicach, w kwietniu wystosowano do niego kolejne pismo, w którym czytamy:

Do dnia dzisiejszego (początek czerwca 2008 r.) nie było odpowiedzi na to pismo.

W połowie maja 2008 roku wystosowano także pismo do Zarządu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku, poruszając w nim nie tylko problem zniszczeń terenu leśnego Stawowia spowodowanych działalnością Stowarzyszenia FreeStajnia, ale również zapytano w wpływ planowanej budowy Nowej Spacerowej na stosunki wodne na terenie Stawowia:

      [...] sprawą, która nas niepokoi i z pewnością wymaga ekspertyz specjalistów, jest wpływ planowanej budowy „Nowej Spacerowej” oraz tunelu na stosunki wodne – w szczególności wydajność źródlisk, zasilających stawy na terenie Stawowia, wypływający z nich potok Gdynia oraz system wysięków, na których wykształcone są zbiorowiska łęgowe w górnej części parku. Czy znane są Państwu wyniki tych ekspertyz, a jeśli nie lub nie były one przeprowadzone, to czy są one – w rozumieniu obowiązującego prawa - niezbędne, przed rozpoczęciem planowanej inwestycji? Uważamy, że przedsięwzięcie to powinno być szczegółowo przeanalizowane także pod kątem negatywnego wpływu na lokalny geoekosystem, zanim zostaną rozpoczęte prace budowlane. Należy zauważyć, że również same źródliska wraz z otaczającymi je formami geomorfologicznymi na terenie parku w Stawowiu stanowią cenny element przyrody nieożywionej.