Stawowie dziś...  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Planowana przez Urząd Marszałkowski sprzedaż Stawowia, a także obawy o los i przyszłe funkcje tego przepięknego obiektu w rękach nowego właściciela, skłaniają do przyjrzenia się i porównania planów zagospodarowania przestrzennego Parku Stawowie przy Alei Niepodległości w Sopocie z roku 2001 (Uchwała Nr XXII/456/2001 z 25 maja 2001 r. - skan poniżej) oraz z roku 2007 (Uchwała Nr V/53/2007 z 9 lutego 2007 r. - skan z prawej strony).

Niepokój budzi fakt, iż w nowym planie zagospodarowania terenu tak szczegółowo - jakby pod konkretnego  użytkownika - sformułowano przyszłe funkcje wspomnianej działki a nawet określono powierzchnię oraz  ilość przewidywanych lokali mieszkalnych. Jednocześnie zapis, mówiący iż „Wyklucza się funkcje, których lokalizacja lub związana z nimi działalność będzie zaliczała się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” nie brzmi uspakajająco. Cóż bowiem oznacza owo magiczne słówko ”znacząco”? Cóż jest miernikiem znaczącego oddziaływania na środowisko.