Stawowie dziś...  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

28 maja 2008 roku Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w reakcji na otrzymane w połowie maja pismo w sprawie zniszczeń na terenie leśnej części Stawowia, skierował do Prezydenta Sopotu stanowczą prośbę o dopełnienie obowiązku zapewnienia Stawowiu jako części TPK, należnej ochrony przed postępującą dewastacją. Czytamy tam:

Do powyższego pisma dołączono także wspomniane już pismo sopocian z połowy maja, wyrażające zaniepokojenie dewastacją objętego ochroną lasu Stawowia, a także szczegółowe fotografie, dokumentujące  poziom zniszczeń, dokonanych przez członków Stowarzyszenia FreeStajnia, któremu teren ten został udostępniony z naruszeniem obowiązującego Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego.

Dalej czytamy...