Stawowie dziś...  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Pismo Zarządu TPK do Prezydenta Sopotu zostało przesłane także do wiadomości Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku.
Można mieć nadzieję, że tym razem głos rozsądku oraz odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo zwycięży i terenom leśnym Stawowia zostanie przywrócona należna im ochrona prawna. >>