Stawowie dziś...  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Zarówno podczas pierwszego (24 czerwca 2005r.) jak i drugiego (7 września 2005r.) przetargu dotyczącego kompleksu Pałacowo–Parkowego Stawowie, sprzedaży podlegał budynek pałacu wraz z działką nr 1/8  o powierzchni 35 859 mkw.. I tak,  podczas pierwszego przetargu cena wywoławcza wynosiła 13,9 mln zł, natomiast podczas drugiego cena uległa obniżeniu i wynosiła 9,8 mln zł. Kolejny, nie rozstrzygnięty  przetarg odbył się 12 grudnia 2007r. Tym razem sprzedaży podlegał pałac wraz z działką 1/8 (o powierzchni jw.) oraz działka 1/5 o powierzchni 8534 mkw.. Cena wywoławcza wynosiła 19,6 mln zł.

- internetowym z 17.02.2008r. czytamy: „Działka nr 1/5 – plan wygasł; dotychczasowe przeznaczenie: ‘funkcja rekreacyjna z ochroną terenów leśnych i zakazem wprowadzenia nowej zabudowy kubaturowej z wyjątkiem inwestycji na obszarach wydzielonych’. Przeznaczenie w przyszłym planie - usługi",

- internetowym z dnia przetargu (12 marca 2008r.) - „Działka nr 1/5 – plan wygasł (obowiązywał do 31.12.2003r.). Dotychczasowe przeznaczenie w planie: ‘funkcja rekreacyjna z ochroną terenów leśnych i zakazem wprowadzenia nowej zabudowy kubaturowej z wyjątkiem inwestycji na obszarach wydzielonych, ochrona strefy brzeżnej lasu",

- otrzymanym w Departamencie Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego tuż przed przetargiem (12 marca 2008r.) - „Działka nr 1/5 – dotychczasowe przeznaczenie w planie (plan obowiązywał do 31.12.2003r.): ‘funkcja rekreacyjna z ochroną terenów leśnych i zakazem wprowadzenia nowej zabudowy kubaturowej z wyjątkiem inwestycji na obszarach wydzielonych, ochrona strefy brzeżnej lasu’. Istnieje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu uchwalone uchwałą XXXV/581/2002 Rady Miasta Sopotu z dn.04.10.2002r., które planuje zachowanie funkcji parkowej bez prawa do zabudowy".

Czy w ramach tego samego przetargu - i w myśl obowiązujących przepisów - tekst ogłoszenia nie powinien być cały czas taki sam? Dlaczego  informacja o studium uwarunkowań  pojawiła się dopiero w dniu przetargu? Kolejny przetarg zapowiedziano na  11 czerwca 2008 roku. Cena wywoławcza – 18,4 mln zł. >>