Stawowie dziś...  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Dlatego w piśmie skierowanym 4 marca 2008 roku do Marszałka Województwa Pomorskiego czytamy:

 

Pismo kończy się słowami nadziei, że sopocianin powinien łatwiej zrozumieć troskę grupy współziomków o los Stawowia:

>>