Stawowie dziś...  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

A dalej:

Toczące się w tym czasie konsultacje społeczne na temat oddania Gdańskowi przez Sopot części terenu pod nowo budowaną halą sportową w zamian za tereny pod budownictwo mieszkaniowe w Gdańsku-Chełmie, wydawały się podpowiadać realne, a jednocześnie spełniające oczekiwania wielu sopocian rozwiązanie. Niestety wypowiedzi Prezydenta Karnowskiego podczas obydwu spotkań konsultacyjnych wyraźnie wskazywały na brak jakiegokolwiek zainteresowania władz Sopotu losami Stawowia. >>