Stawowie dziś...  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

To, że wspomniany tor rowerowy zbudowany został na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, nie zdziwiło i nie zaniepokoiło do tej pory ani właściciela zabytkowej nieruchomości, ani władz Sopotu, na terenie którego ta nieruchomość się znajduje, a zatem chcąc ochronić teren leśny Stawowia przed dalszą dewastacją,  12 marca 2008 roku do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr. Mariana Kwapińskiego skierowana została prośba o pomoc.

Odpowiedź nadeszła już po tygodniu - i tu niespodzianka. Najważniejszy jej fragment, brzmi: