Stawowie dziś...  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Zaniepokojenie postępującą degradacją obiektu, troska o rodzinne miasto i jego przyszłość i  wreszcie związek emocjonalny z pałacem Stawowie wielu sopocian, którym kojarzy się on z miejscem ich narodzin, stały się motorem działania Inicjatywy Obywatelskiej Sopot – Stawowie. Jest to grupa osób, które postanowiły zwrócić uwagę decydentów, mediów oraz szeroko rozumianej opinii publicznej na niszczejące w majestacie prawa nasze wspólne dziedzictwo historyczne i której marzeniem jest, aby Stawowie odzyskało należną mu rangę i ponownie służyło mieszkańcom i gościom Sopotu.

Pierwszym krokiem Inicjatywy Obywatelskiej Stawowie_Sopot było wystosowanie Apelu do Prezydenta i Rady Miasta Sopotu, który poparło niemal 350 osób. 3 marca 2008 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu złożono dwa komplety dokumentów, zawierających Apel oraz  kopię listy poparcia - jeden komplet skierowany był do Pana Prezydenta Jacka Karnowskiego, drugi zaś do Przewodniczącego Rady Miasta Pana Wieczesława Augustyniaka, z prośbą, by z jego treścią zapoznał radnych miasta.

W treści Apelu czytamy miedzy innymi:

>>