Stawowie dziś...  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

W dniu 10 czerwca 2008 roku otrzymaliśmy pismo od Pana Przewodniczącego Rady Miasta Sopotu, w którym odniósł się do naszego listu z marca tego roku, wyjaśniając jednocześnie powód zwłoki. Za wcześnie jeszcze, by mówić o sukcesie, jednak można powiedzieć, że słowa Pana Przewodniczącego pozwalają na ostrożny optymizm.
N
atomiast odpowiedzi od Pana Prezydenta Jacka Karnowskiego nie otrzymaliśmy do tej pory (13 tygodni!) ...


W 4 lipca 2008 r. nadeszła odpowiedź dr. Mariana Kwapińskiego, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na nasze pismo z kwietnia br. Przytaczamy ją w całości, by uczynić powszechnie wiadomym, iż Urząd Konserwatorski nie tylko popiera nasze starania o ratowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego Stawowie, ale jednocześnie negatywnie ocenia fakt urządzenia na jego  terenie (wpisanym do rejestru zabytków) toru ekstremalnych  sportów rowerowych. Miejmy nadzieję, że instytucje odpowiedzialne za istniejący stan rzeczy wezmą sobie do serca słowa Pana Konserwatora (a wcześniej – opinię Zarządu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego) i zajmą się doprowadzeniem terenu do stanu jego pierwotnej świetności.

Dalej czytamy...