Stawowie dziś...  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

 

Kolejne strony tego rozdziału "Dzieje najnowsze" (od 1 do 21) to właściwie historia zamknięta, to opis starań Inicjatywy Obywatelskiej Sopot_Stawowie, zaniepokojonej postępującym niszczeniem zespołu pałacowo-parkowego Stawowie - nieogrzewanego i nieużytkowanego od roku 2003 - by sopocianom i miastu przywrócić jeden z najatrakcyjniejszych zabytków Sopotu. Od marca 2008 roku poruszaliśmy niebo i ziemię; zbieraliśmy podpisy sopocian pod petycją do władz Sopotu oraz Marszałka Województwa, zgłaszaliśmy niszczenie obiektu Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, a dewastację parku – Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody oraz władzom Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, sprawą zainteresowaliśmy wybrzeżowe media - prasę, radio i telewizję. Niestety, żyjemy w czasach, w których o wszystkim decyduje pieniądz, a pojęcia takie jak dziedzictwo historyczne i kulturowe czy tzw. dobro wspólne już dawno wyszły z użycia, więc podjęte działania okazały się bezskuteczne, a zespół pałacowo-parkowy Stawowie dnia 3 września 2008 roku został sprzedany przez właściciela, czyli Urząd Marszałkowski w Gdańsku, powstałej kilka miesięcy wcześniej spółce Baltic Apartaments ze Świecia i jego dalsze losy przestały już obchodzić kogokolwiek.
Nie znamy planów nowych właścicieli wobec Stawowia; nie możemy też mieć wpływu na udostępnienie obiektu mieszkańcom miasta, ale przynajmniej tyle możemy zrobić dla Sopotu i jego mieszkańców, żeby utrwalić i zachować w ich pamięci historię Stawowia - tę najdawniejszą, której ślady znaleźć można w dokumentach archiwalnych, ale i tę powojenną, niespisaną dotąd, a funkcjonującą w pamięci żyjących jeszcze jej świadków. Zachęcamy do zapoznania się z nią w linku HISTORIA.