Parkowy drzewostan dostarcza miejsc do gniazdowania licznym ptakom. Występuje tu kos* (Turdus merula), drozd śpiewak* (Turdus philomelos), rudzik* (Erithacus rubecula), świstunka leśna* (Phylloscopus sibilatrix), pierwiosnek* (Phylloscopus collybita), zięba* (Fringilla coelebs), kowalik* (Sitta europaea), sikory: bogatka* (Parus major) i modraszka* (Cyanistes caeruleus, dawniej Parus caeruleus), strzyżyk* (Troglodytes troglodytes), gołąb grzywacz (Columba palumbus) i sójka* (Garrulus glandarius). Na uwagę zasługuje dzięciołek* (Dendrocopos minor), najmniejszy przedstawiciel dzięciołów w krajowej faunie. Do zimowych gości, przylatujących tu ze strefy lasów iglastych północnej i wschodniej Europy, należą jemiołuszki* (Bombycilla garrulus), których stado obserwowano w parku jeszcze w kwietniu 2005 roku. Parkowe stawy są regularnym miejscem bytowania kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos). Spośród ssaków najbardziej rzucają się w oczy dziki (Sus scrofa), których duże grupy (zarówno dorosłych jak i młodych) żerują na trawnikach koło pałacu. Obserwowano tu również wiewiórkę* (Sciurus vulgaris) i znajdowane są kopce kreta (Talpa europaea). Wieczorami, nad stawem z fontanną, polują nietoperze – karliki większe* (Pipistrellus nathusii), chwytające tu drobne, rojące się nad wodą owady. Inny gatunek nietoperza, mroczka późnego* (Eptesicus serotinus) obserwowano latającego wśród drzew, w silnie przerzedzonej części parku otaczającej sopockie hospicjum.

Mateusz Ciechanowski
Sopot, 11.05.2008


Autor jest adiunktem w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego.

1 | 2 | 3 | 4 | 5