Górna, zachodnia część parku urządzona jest na zboczu wysoczyzny, w otoczeniu dwóch stawów zasilanych, biorącym tu swój początek, potokiem o nazwie Gdynia. Potok ten opuszcza następnie teren parku, przepływając pod al. Niepodległości i płynąc dalej wzdłuż szpaleru olch. Jest on widoczny na powierzchni jeszcze na wschód od torów kolejowych, w okolicy sopockiego Hipodromu, na całym tym odcinku wyznaczając granicę Sopotu i Gdańska. W drzewostanie górnej części parku wyróżnia się grupa potężnych buków zwyczajnych (Fagus sylvaticus) o obwodach pni 3,0-3,8 m, które można odnaleźć kilkadziesiąt metrów na północny zachód od pałacyku. W okolicy tej rośnie również jodła balsamiczna1 (Abies balsamea) o wysokości 14 m i średnicy pnia 40 cm, oraz liczące po 30-40 lat okazy jodły pospolitej (Abies alba) i cyprysika groszkowego2 (Chamaecyparis pisifera) w odmianie ‘Plumosa’. Na zapleczu pałacu obficie kwitnie lilak pospolity3, znany też jako bez lilak (Syrynga vulgaris), wszędzie zaś spotkać można gęste zarośla śnieguliczki1 (Symphoricarpus albus). Wokół środkowego stawu, położonego na północ od pałacu, rosną stare olchy czarne (Alnus glutinosa), klony pospolite (Acer platanoides), brzozy brodawkowate, wierzba płacząca (Salix alba odmiana ‘Tristis’), graby oraz buk o obwodzie pnia 3,5 m.

Najbardziej malownicza część parku to położona na zachód od górnego stawu, rozległa niecka o stromych zboczach, z których tryskają źródliska, dające początek Gdyni, mającej tu charakter niemal podgórskiego potoku o wartkim nurcie. Spływa on z głośnym szumem po omszałych kamieniach. Zbocza niszy źródliskowej porośnięte są przez stary drzewostan bukowy o strukturze zbliżonej do naturalnej. Liczne są tu usychające lub uschnięte buki, zarówno stojące jak i obalone przez ostatnie wichury. Zasobność tego terenu w martwe drewno (w tym stojące i leżące kłody o dużej średnicy) przewyższa znacznie otaczające lasy gospodarcze – górna część parku może więc być ważną ostoją rzadkich i zagrożonych gatunków grzybów, mszaków i owadów, stanowiących relikty lasów naturalnych; wyjaśnienie tej kwestii wymaga jednak specjalistycznych badań. >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5