Park w Stawowiu należy do najcenniejszych założeń parkowych Sopotu i objęty jest ochroną konserwatorską. Zajmuje powierzchnię 8 ha. Rośnie w nim ponad 600 starych drzew reprezentowanych przez 38 gatunków, w tym 15 obcych dla rodzimej flory naszego kraju [oznaczono je następującymi symbolami: 1gatunek pochodzący z Ameryki Północnej, 2gatunek pochodzący z Japonii, 3gatunek pochodzący z Bałkanów]. Wiek najstarszych drzew przekracza 150 lat.

W dolnej, uporządkowanej części parku zlokalizowany jest duży staw z fontanną oraz licząca 140 lat sosna wejmutka1 (Pinus strobus) o obwodzie pnia 3,20 m, od 1982 roku chroniona jako pomnik przyrody. W otoczeniu stawu z fontanną warto zwrócić uwagę na okazałe brzozy brodawkowate (Betula pendula), stare jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior) odmiany zwisającej, oraz grupę czterech, najpotężniejszych w regionie gdańskim, choin kanadyjskich1 (Tsuga canadensis) – piąte drzewo w tej grupie obaliło się niedawno, podczas wyjątkowo silnej wichury. Pień najgrubszej choiny osiąga przeszło 2 m obwodu. Na północ od stawu, obok grupy starych modrzewi europejskich (Larix decidua), rośnie okaz zrośniętej z dwóch pni brzozy żółtej1 (Betula lutea), gatunku rzadko spotykanego w Polsce. Wysokość tego okazu wynosi 12 m, zaś średnica pni 50 i 45 cm. Droga wjazdowa do pałacyku ocieniana jest m.in. przez lipę drobnolistną (Tilia cordata), klon pospolity (Acer platanoides) o grubym pniu i rozłożystej koronie oraz trzy kasztanowce białe3 (Aesculus hippocastanum) o średnicach pni przekraczających 1 m. Między stawem a drogą wjazdową rośnie okazały modrzew japoński2 (Larix kaempferi) o obwodzie pnia 280 m. Na uwagę w dolnej części parku zasługują również dwie kępy grabów pospolitych (Carpinus betulus), oraz dwa skupiska cisów (Taxus baccata) ośmiometrowej wysokości. U stóp kamiennego tarasu przed pałacem około 30 lat temu posadzono grupę żywotników zachodnich1 (Thuja occidentalis), zaś na samym tarasie znajdują się kilkudziesięcioletnie okazy innych drzew iglastych: dwóch żywotników olbrzymich1 (Thuja plicata) i świerka pospolitego (Picea abies). >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5